Kirmizi Balik Gölde

Comptine turque:

Kırmızı Balık Gölde

Kıvrıla Kıvrıla Yüzüyor

Balıkçı Hasan Geliyor

Oltasını Atıyor

Kırmızı Balık Dinle

Sakın Yemi Yeme

Balıkçı Hasan Tutacak

Sepetine Atacak

Kırmızı Balık Kaç Kaç

Comptine turque, en phonétique:

Kurmuzu Baluk Galdeu

Kurula kurula Yuzuyor

Baluktchi Hassan Guéliyor

Oltasseuneu Ateuyor

Kurmuzu Baluk Diinlè

Sakeun Yémi Yèèmè

Beul Tchissè Nitoutatcha

Sépétiné Atatcha

Kurmuzu Baluk

Katch katch

Kurmuzu Baluk

Katch katch katch

Baluktchi Hassan Guéliyor

Traduction:

Le poisson rouge dans le lac

Le poisson rouge est dans le lac

Il nage en frétillant

Le pêcheur Hasan arrive

Il lance sa ligne

Ecoute-moi poisson rouge

Surtout ne mange pas cet appât

Sinon le pêcheur Hasan te prendra

Et te mettra dans son panier

Poisson rouge sauve-toi, sauve-toi

Kırmızı : rouge

Balık : poisson

Balıkçı : pêcheur ou poissonnier

Göl : lac

Kırmızı Balık :Poisson rouge

Kurmuzu Baluk

Katch katch katch