SPAVAI

Spavaj dušo moja – Spa avay doucho mooya

Spavaj cvijete moj– Spa avay dzvété émoy

Sanjaj ptico moja– Sa anya titso mooya

Sanjaj nado– Sa anyay nado

Berceuse slave:

Dors, mon âme, Dors, ma fleur,
Rêve, mon oiseau,  Rêve, espère.